ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [10/ม.ค./2565 15:57:28]

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยา
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [07/ม.ค./2565 11:57:48]

 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 (ฉบับแก้ไขเพิ่ม)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [07/ม.ค./2565 10:29:41]

 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [05/ม.ค./2565 13:28:35]

 [ฝางวิทยายน][จดหมายข่าวฉบับที่ 41]กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนฝางวิทยายน
::ฝางวิทยายน [27/ธ.ค./2564 11:53:08]

 ค่าการศึกษาบุตรประจำเดือนธันวาคม 2564
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [27/ธ.ค./2564 11:35:56]
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 97