ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 งบทดลองและรายการบัญชีที่สำคัญ เดือน เมษายน 2565
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [18/พ.ค./2565 10:03:04]

 ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) แทนตำแหน่งที่ว่าง ประเภททั่วไป
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [18/พ.ค./2565 10:03:32]

 ประกาศ ผลการการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [18/พ.ค./2565 10:03:56]

 ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [18/พ.ค./2565 10:04:30]

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565
::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [09/พ.ค./2565 10:35:56]

 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ไตรมาสที่ 2
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/เม.ย./2565 16:06:48]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 94