ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 รายงานงบทดลองและรายการบัญชีที่สำคัญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [08/มี.ค./2565 10:48:35]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๔๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [04/มี.ค./2565 14:52:41]

 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตรา 38 ค.(2)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [25/ก.พ./2565 10:07:00]

 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภชวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [25/ก.พ./2565 10:01:13]

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 รอบที่ 2
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [24/ก.พ./2565 11:48:32]

 ค่าเช่าบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [23/ก.พ./2565 16:15:31]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 94