ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ กรกฎาคม 62
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [07/ส.ค./2562 12:57:57]

 ประกาศรับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างทั่วไป สังกัด สพม.25
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [07/ส.ค./2562 11:43:12]

 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวิทยฐานะครูชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [02/ส.ค./2562 10:43:08]

 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลฯ Cluster
::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [01/ส.ค./2562 18:21:27]

 ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [31/ก.ค./2562 09:42:13]

 การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40
::ผู้ดูแลระบบ [20/ก.ค./2564 23:50:43]
1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... 84 105