ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน (นางปนิตา เคหะฐาน)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:37:42]

 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
::กลุ่มนโยบายและแผน [26/มิ.ย./2562 14:52:24]

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
::กลุ่มนโยบายและแผน [26/มิ.ย./2562 14:49:59]

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตร
::กลุ่มนโยบายและแผน [26/มิ.ย./2562 14:48:09]

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:38:55]

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:41:39]
1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 88 97