ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง 38 ค.(2) (นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:42:23]

 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:42:47]

 คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [26/มิ.ย./2562 13:12:44]

 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน สพม.๒๕
::กลุ่มกฎหมายและคดี [10/ก.ค./2562 14:15:33]

 คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:44:02]

 รายงานการใช้งานงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
::กลุ่มนโยบายและแผน [20/ก.ค./2564 23:51:31]
1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 89 97