ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [27/พ.ค./2562 13:20:50]

 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [24/พ.ค./2562 17:19:50]

 เพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.25
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [23/พ.ค./2562 14:22:21]

 ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [17/พ.ค./2562 11:20:07]

 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการค่าย Phakham Robot Camp2019"
::ผู้ดูแลระบบ [16/พ.ค./2562 14:42:39]

 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:48:47]
1 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 90 94