ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 ค่ารักษาพยาบาลประจำเดือน มิถุนายน 2562
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/มิ.ย./2562 08:44:08]

 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [24/มิ.ย./2562 14:03:08]

 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [24/มิ.ย./2562 09:40:15]

 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 7
::ขอนแก่นวิทยายน [17/มิ.ย./2562 14:05:12]

 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
::ผู้ดูแลระบบ [17/มิ.ย./2562 13:19:57]

 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [17/มิ.ย./2562 11:57:51]
1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 91 97