ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 รายงานบัญชีที่สำคัญและงบทดลอง พค.2562
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13/มิ.ย./2562 13:46:46]

 มอบอำนาจเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [12/มิ.ย./2562 10:58:27]

 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถรับส่งนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
::ผู้ดูแลระบบ [11/มิ.ย./2562 17:02:02]

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
::ชุมแพศึกษา [10/มิ.ย./2562 20:06:56]

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
::ชุมแพศึกษา [10/มิ.ย./2562 20:04:32]

 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [05/มิ.ย./2562 11:48:05]
1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 92 97