ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษาเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
:: [09/ก.ย./2565 15:23:41]

 การประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 24-25 ก.พ. 64 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด
:: [09/ก.ย./2565 15:23:40]

 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้น ม.๓
:: [09/ก.ย./2565 15:23:40]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
:: [09/ก.ย./2565 15:23:40]

 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแวงน้อยศึกษาเข้ารับการทดสอบกำลังใจ ศฝ.นศท.มทบ.๒๓
:: [09/ก.ย./2565 15:23:40]

 ฝางวิทยายน เข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริม ความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๔
:: [09/ก.ย./2565 15:23:40]
1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 93 169
bocoran admin jarwo
slot gacor deposit dana
slot gacor deposit ovo
cara deface
reverse ip