ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 แจ้งสมาชิก กบข.เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [04/มิ.ย./2562 10:44:00]

 ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/พ.ค./2562 09:19:42]

 ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/พ.ค./2562 09:18:56]

 ค่ารักษาพยาบาลประจำเดือน พฤษภาคม 2562
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/พ.ค./2562 09:17:52]

 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [27/พ.ค./2562 13:20:50]

 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [24/พ.ค./2562 17:19:50]
1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 93 97