ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 เพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.25
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [23/พ.ค./2562 14:22:21]

 ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [17/พ.ค./2562 11:20:07]

 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการค่าย Phakham Robot Camp2019"
::ผู้ดูแลระบบ [16/พ.ค./2562 14:42:39]

 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:48:47]

 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:30:40]

 นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปี พ.ศ.2562
::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:24:44]
1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 94 97