ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.25 ปี 2562
::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:14:27]

 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:02:11]

 ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลอง ประจำ เมษายน 62
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [15/พ.ค./2562 16:02:37]

 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้น หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [15/พ.ค./2562 13:41:06]

 แจ้งเกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [15/พ.ค./2562 13:32:49]

 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [15/พ.ค./2562 13:31:31]
1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 95 97