ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:38:55]

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:41:39]

 หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง 38 ค.(2) (นางสาวสายชล มนต์ช่วย)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:42:23]

 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางนวลอนงค์ จินดาภู)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:42:47]

 คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [26/มิ.ย./2562 13:12:44]

 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน สพม.๒๕
::กลุ่มกฎหมายและคดี [10/ก.ค./2562 14:15:33]
1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 96 105