ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:30:40]

 นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปี พ.ศ.2562
::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:24:44]

 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.25 ปี 2562
::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:14:27]

 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:02:11]

 ประชาสัมพันธ์รายงานงบทดลอง ประจำ เมษายน 62
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [15/พ.ค./2562 16:02:37]

 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้น หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [15/พ.ค./2562 13:41:06]
1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 102 105