ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๔๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [10/ก.พ./2565 20:18:50]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๔๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [08/ก.พ./2565 16:08:48]

 รายงานงบทดลองและรายการบัญชีที่สำคัญ ประจำเดือน มกราคม 2565
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [17/มิ.ย./2565 15:21:54]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๔๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [07/ก.พ./2565 17:56:10]

 แผนเผชิญเหตุการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
::ผู้ดูแลระบบ [04/ก.พ./2565 09:01:01]

 ประการปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัษยมศึกษาขอนแก่น เป็นการชั่วคราว
::ผู้ดูแลระบบ [04/ก.พ./2565 08:52:48]
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 92