ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 ค่าเช่าบ้านประจำเดือนมิถุนายน 2565
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [27/มิ.ย./2565 10:06:36]

 ค่าการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญประจำเดือนมิถุนายน 2565
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [27/มิ.ย./2565 10:05:47]

 ค่าการศึกษาบุตรประจำเดือนมิถุนายน 2565
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [27/มิ.ย./2565 10:04:27]

 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสองระดับประเทศ)
::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [17/มิ.ย./2565 15:08:37]

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) แทนตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ ระดับ/ปฎิบัติการ/ชำนาญการ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [17/มิ.ย./2565 15:09:22]

 พิธีไหว้ครู และทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
::แวงน้อยศึกษา [11/มิ.ย./2565 16:07:21]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 92