ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [24/พ.ค./2565 20:29:01]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [21/พ.ค./2565 12:14:16]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [19/พ.ค./2565 09:08:21]

 งบทดลองและรายการบัญชีที่สำคัญ เดือน เมษายน 2565
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [18/พ.ค./2565 10:03:04]

 ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) แทนตำแหน่งที่ว่าง ประเภททั่วไป
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [18/พ.ค./2565 10:03:32]

 ประกาศ ผลการการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [18/พ.ค./2565 10:03:56]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 92