ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้าง (ครูผู้สอนภาษาจีน)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [17/มิ.ย./2565 15:18:26]

 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
::ผู้ดูแลระบบ [10/มี.ค./2565 14:24:46]

 รายงานงบทดลองและรายการบัญชีที่สำคัญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [17/มิ.ย./2565 15:18:42]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๔๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [04/มี.ค./2565 14:52:41]

 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตรา 38 ค.(2)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [17/มิ.ย./2565 15:18:59]

 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภชวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [17/มิ.ย./2565 15:19:16]
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 92