ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [11/ม.ค./2562 10:43:02]

 การจัดเก็บผลประโยชน์ในการให้เอกชนใช้พื้นที่ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [10/ม.ค./2562 16:20:21]

 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [09/ม.ค./2562 11:28:59]

 เชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ประจำปี 2562
::ก้านเหลืองวิทยาคม [10/ม.ค./2562 10:18:57]

 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [07/ม.ค./2562 16:39:23]

 ยืนยันความประสงค์การครองตำแหน่งในสถานศึกษา พนักงานราชการ และลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [07/ม.ค./2562 10:46:13]
1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92