ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [22/ก.ค./2564 01:08:29]

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [22/ก.ค./2564 01:08:45]

 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล./๕๕-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::ชุมแพศึกษา [09/ก.พ./2564 14:40:29]

 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล./๕๕-ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
::ชุมแพศึกษา [24/ธ.ค./2563 14:40:07]

 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกภาษาไทย
::ชุมแพศึกษา [25/ก.ย./2563 14:01:32]

 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน
::ชุมแพศึกษา [26/มิ.ย./2563 18:20:36]
1 2 3 4 5