ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
::ชุมแพศึกษา [15/มิ.ย./2563 14:45:14]

 ประกาศ โรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปลูกสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::กัลยาณวัตร [19/พ.ค./2563 11:43:28]

 ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปลูกสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
::กัลยาณวัตร [01/พ.ค./2563 14:53:14]

 ประกาศโรงเรียนนครขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อนสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
::นครขอนแก่น [17/เม.ย./2563 13:14:53]

 โรงเรียนชุมแพศึกษาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายโรงเรียน รั้วโรงเรียนด้านหน้า และป้อมยาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::ชุมแพศึกษา [30/มี.ค./2563 12:37:42]

 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างป้ายโรงเรียนรั้วโรงเรียนด้านหน้า และป้อมยาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::ชุมแพศึกษา [17/มี.ค./2563 10:00:00]
1 2 3 4 5