ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน รั้วโรงเรียนด้านหน้าและป้อมยาม ประจำปีงบประมาณ 2563
::ชุมแพศึกษา [05/มี.ค./2563 22:06:36]

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::ผู้ดูแลระบบ [26/ก.ค./2562 13:39:59]

 ประกาศมาตรการการดำเนินเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [26/มิ.ย./2562 16:53:31]

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
::ชุมแพศึกษา [10/มิ.ย./2562 20:06:56]

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
::ชุมแพศึกษา [10/มิ.ย./2562 20:04:32]
1 2 3 4 5