ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สรุปจำนวนผู้สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป วันที่ 12 ก.ค. 65
::ผู้ดูแลระบบ [12/ก.ค./2565 18:17:23]

 สรุปจำนวนผู้สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป วันที่ 8 ก.ค. 65
::ผู้ดูแลระบบ [02/ส.ค./2565 13:23:10]

 สพม.ขก ปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม 2564
::กลุ่มอำนวยการ [11/ก.ค./2565 11:00:11]

 สพม.ขก ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
::กลุ่มอำนวยการ [11/ต.ค./2564 11:15:46]

 สพม.ขก อบรมพัฒนาบุคลากร การใช้งานโปรแกรม AMSS++
::กลุ่มอำนวยการ [23/ก.ย./2564 17:16:35]

 การนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นผ่านระบบออนไลน์
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [11/ก.ค./2565 11:52:52]
1 2 3 4