:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [13/พ.ค./2563 09:21:24]
การสำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [07/พ.ค./2563 16:46:05]
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [01/พ.ค./2563 15:12:21]
ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปลูกสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ::กัลยาณวัตร [01/พ.ค./2563 14:53:14]
การรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [28/เม.ย./2563 16:37:20]
กำชับการบริการจัดการการศึกษา ::กลุ่มกฎหมายและคดี [28/เม.ย./2563 11:38:30]
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/เม.ย./2563 11:18:29]
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนเมษายน 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/เม.ย./2563 11:14:50]
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนเมษายน 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/เม.ย./2563 11:00:21]
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [22/เม.ย./2563 11:44:22]
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชา 8 กลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ::ชุมแพศึกษา [17/เม.ย./2563 13:36:43]
ประกาศโรงเรียนนครขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อนสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ::นครขอนแก่น [17/เม.ย./2563 13:14:53]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login