:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ::ผู้ดูแลระบบ [17/มิ.ย./2562 13:19:57]
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [17/มิ.ย./2562 11:57:51]
รายงานบัญชีที่สำคัญและงบทดลอง พค.2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13/มิ.ย./2562 13:46:46]
มอบอำนาจเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [12/มิ.ย./2562 10:58:27]
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถรับส่งนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ::ผู้ดูแลระบบ [11/มิ.ย./2562 17:02:02]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ::ชุมแพศึกษา [10/มิ.ย./2562 20:06:56]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ::ชุมแพศึกษา [10/มิ.ย./2562 20:04:32]
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [05/มิ.ย./2562 11:48:05]
แจ้งสมาชิก กบข.เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [04/มิ.ย./2562 10:44:00]
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/พ.ค./2562 09:19:42]
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/พ.ค./2562 09:18:56]
ค่ารักษาพยาบาลประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/พ.ค./2562 09:17:52]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867, 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login