:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [01/ก.ค./2562 11:41:42]
ประกาศนโยบายการทรัพยากรบุคคล สพม.25 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [01/ก.ค./2562 13:58:44]
ข้อมูลอัตรากำลัง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [01/ก.ค./2562 10:10:35]
โรงเรียนน้ำพองศึกษา ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) ::น้ำพองศึกษา [28/มิ.ย./2562 18:08:11]
เปลี่ยนแปลงวันที่อบรมเรื่องการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ที่เกษียณอายุปีงบประมาร 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/มิ.ย./2562 14:16:13]
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ::กลุ่มนโยบายและแผน [28/มิ.ย./2562 10:27:37]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/มิ.ย./2562 10:04:47]
คู่มือปฏิบัติงานงานธุรการและงานข้อมูลสารสนเทศ(นางสาวประภาพร เมืองนาค) ::กลุ่มนโยบายและแผน [28/มิ.ย./2562 08:46:50]
คู่มืองานติดตามและประเมินผล(นายมนตรี ศรีอุทธา) ::กลุ่มนโยบายและแผน [28/มิ.ย./2562 08:46:01]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [27/มิ.ย./2562 10:40:47]
คู่มือปฏิบัติงาน งานทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ. 16 (นายอริยภาพ ดิลกลาภ) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [27/มิ.ย./2562 09:09:39]
คำสั่งมอบหมายงาน กลุ่มนโยบายและแผน ::กลุ่มนโยบายและแผน [26/มิ.ย./2562 22:35:15]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login