:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน รั้วโรงเรียนด้านหน้าและป้อมยาม ประจำปีงบประมาณ 2563 ::ชุมแพศึกษา [05/มี.ค./2563 22:06:36]
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ กุมภาพันธ์ 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [05/มี.ค./2563 10:24:29]
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/ก.พ./2563 09:29:15]
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/ก.พ./2563 09:24:55]
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/ก.พ./2563 09:17:28]
เทพศิรินทร์ ขอนแก่น คัดนักกีฬาฟุตบอล ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [22/ก.พ./2563 11:19:40]
แนวทางปฏิบัติกรณ๊มีการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว มีข้อความขัดแยังหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกรณีมีการขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฏหมาย ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [20/ก.พ./2563 10:28:23]
ขอเชิญประชุมการบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [14/ก.พ./2563 11:59:08]
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญและรายงานงบทดลอง ประจำ มกราคม 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [06/ก.พ./2563 11:29:48]
แจ้งแก้ไขเอกสารในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [05/ก.พ./2563 09:57:47]
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [03/ก.พ./2563 17:28:39]
ศูนย์จัดเก็บข้อสอบ o-net ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [03/ก.พ./2563 09:09:38]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login