:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดขอนแก่น และนายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [30/ม.ค./2563 16:14:12]
รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพม.25 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [12/ก.พ./2563 14:31:38]
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/ม.ค./2563 09:53:01]
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน มกราคม 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/ม.ค./2563 09:51:41]
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/ม.ค./2563 09:50:14]
แจ้งการรับแบบรูปรายการก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [27/ม.ค./2563 10:09:59]
คู่มื่อการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยะฐานะ ( ว21 ) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [27/ม.ค./2563 09:07:36]
(เอกสารเพิ่มเติม) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [13/ม.ค./2563 11:25:12]
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) และวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [10/ม.ค./2563 12:00:50]
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ ธันวาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [08/ม.ค./2563 10:41:16]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพม.25 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [03/ม.ค./2563 18:05:16]
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [24/ธ.ค./2562 09:40:20]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login