:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คู่มือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ(นางสาวสายชล มนต์ช่วย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:33:37]
คู่มือการเสนอขอเครื่่องราชอิสริยาภรณ์ (นางสาวขวัญฤทัย วิโย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:35:12]
คู่มือการเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ (นางสาวอังคณา ธงชัย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:35:27]
คู่มือการปรับระดับลูกจ้างประจำ (อังคณา ธงชัย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:36:05]
คู่มือปฏิบัติงาน (นางชุติกาญจน์ นกเด่น) ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [26/มิ.ย./2562 15:17:49]
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ และ กคศ.16 (นายอริยภาพ ดิลกลาภ) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:36:25]
คู่มือการทำบัตรข้าราชการ (นางสาวขวัญฤทัย วิโย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:36:48]
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน (นางปนิตา เคหะฐาน) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:37:42]
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ::กลุ่มนโยบายและแผน [26/มิ.ย./2562 14:52:24]
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ::กลุ่มนโยบายและแผน [26/มิ.ย./2562 14:49:59]
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตร ::กลุ่มนโยบายและแผน [26/มิ.ย./2562 14:48:09]
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางสาวสายชล มนต์ช่วย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:38:55]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login