:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งใหเ้ดำรงตำแหน่งที่ว่างประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด สพม.25 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [09/ก.ค./2562 16:22:20]
รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [09/ก.ค./2562 15:03:12]
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ มิถุนายน 62 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [09/ก.ค./2562 12:58:51]
คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 21) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [09/ก.ค./2562 11:04:54]
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 17) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [09/ก.ค./2562 11:02:46]
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [09/ก.ค./2562 10:53:25]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [08/ก.ค./2562 15:34:43]
โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “๙๙ ปี นางฟ้ามินิมาราธอน ๒๐๑๙” ::กัลยาณวัตร [05/ก.ค./2562 16:09:26]
คู่มือการปฏิบัติงานการขอสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [02/ก.ค./2562 08:58:40]
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [02/ก.ค./2562 08:48:59]
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [01/ก.ค./2562 15:35:42]
ประกาศเกณฑ์การประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [01/ก.ค./2562 14:50:53]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login