:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายงานประจำปีการบริหารงานบุคคล ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [01/ก.ค./2562 14:31:22]
คำสั่งแบ่งงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [01/ก.ค./2562 11:48:51]
การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [01/ก.ค./2562 11:41:42]
ประกาศนโยบายการทรัพยากรบุคคล สพม.25 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [01/ก.ค./2562 13:58:44]
ข้อมูลอัตรากำลัง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [01/ก.ค./2562 10:10:35]
โรงเรียนน้ำพองศึกษา ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) ::น้ำพองศึกษา [28/มิ.ย./2562 18:08:11]
เปลี่ยนแปลงวันที่อบรมเรื่องการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง และเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ที่เกษียณอายุปีงบประมาร 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/มิ.ย./2562 14:16:13]
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ::กลุ่มนโยบายและแผน [28/มิ.ย./2562 10:27:37]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/มิ.ย./2562 10:04:47]
คู่มือปฏิบัติงานงานธุรการและงานข้อมูลสารสนเทศ(นางสาวประภาพร เมืองนาค) ::กลุ่มนโยบายและแผน [28/มิ.ย./2562 08:46:50]
คู่มืองานติดตามและประเมินผล(นายมนตรี ศรีอุทธา) ::กลุ่มนโยบายและแผน [28/มิ.ย./2562 08:46:01]
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [27/มิ.ย./2562 10:40:47]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login