:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
(เอกสารเพิ่มเติม) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [13/ม.ค./2563 11:25:12]
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 และด้านที่ 2) และวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [10/ม.ค./2563 12:00:50]
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ ธันวาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [08/ม.ค./2563 10:41:16]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพม.25 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [03/ม.ค./2563 18:05:16]
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [24/ธ.ค./2562 09:40:20]
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [24/ธ.ค./2562 09:39:29]
ค่ารักษาพยาบาล เดือนธันวาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [24/ธ.ค./2562 09:38:36]
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [18/ธ.ค./2562 16:37:34]
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ พฤศจิกายน 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [12/ธ.ค./2562 16:01:14]
ตรวจสอบรายชื่่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [09/ธ.ค./2562 15:12:09]
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [26/พ.ย./2562 10:29:08]
การศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [26/พ.ย./2562 10:27:44]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login