:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คำสั่งมอบหมายงาน กลุ่มนโยบายและแผน ::กลุ่มนโยบายและแผน [26/มิ.ย./2562 22:35:15]
ประกาศมาตรการการดำเนินเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [26/มิ.ย./2562 16:53:31]
คู่มือการจ้างครูต่างชาติ (นางสาวอังคณา ธงชัย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 16:42:30]
คู่มือการปฏิบัติงาน นายนพพร นวลงาม ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [26/มิ.ย./2562 16:21:24]
คู่มือการปฏิบัติงาน นางพรรณทิพย์ พันธ์เพ็ง ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [26/มิ.ย./2562 16:20:57]
คู่มือการปฏิบัติงาน นางเบญจา ทองภู ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [27/มิ.ย./2562 08:52:26]
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสดใส สวัสดิรมย์ ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [26/มิ.ย./2562 16:20:07]
มาตรการป้องกันการรับสินบน ::กลุ่มกฎหมายและคดี [27/มิ.ย./2562 14:58:12]
มาตรการป้องกันการขัดกัน ::กลุ่มกฎหมายและคดี [10/ก.ค./2562 15:36:13]
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ::กลุ่มกฎหมายและคดี [26/มิ.ย./2562 16:08:00]
คู่มืองานธุรการ (นางชลิตา เดชบำรุง) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 16:02:35]
คู่มืองานสรรหา (นางสาวปาริชาติ วงษ์ลา) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 16:02:03]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login