:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ::กลุ่มกฎหมายและคดี [26/มิ.ย./2562 16:01:13]
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ::กลุ่มกฎหมายและคดี [26/มิ.ย./2562 16:00:21]
คู่มืองานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้ายโอน และออกจากราชการ (นางสาวเดือนเพ็ญ ลุนลา) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 16:00:38]
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรื่องร้องเรียนการทุจริต ::กลุ่มกฎหมายและคดี [10/ก.ค./2562 14:25:38]
คู่มืองานบำเหน็จและทะเบียนประวัติ (นางปณิตา เคหะฐาน) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:51:11]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ที่ผ่านมา ::กลุ่มนโยบายและแผน [26/มิ.ย./2562 15:48:35]
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [26/มิ.ย./2562 15:46:05]
งานนโยบายและแผน ::กลุ่มนโยบายและแผน [26/มิ.ย./2562 15:23:47]
คู่มือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(นางสาวสายชล มนต์ช่วย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:24:29]
คู่มือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ(นางสาวสายชล มนต์ช่วย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:33:37]
คู่มือการเสนอขอเครื่่องราชอิสริยาภรณ์ (นางสาวขวัญฤทัย วิโย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:35:12]
คู่มือการเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ (นางสาวอังคณา ธงชัย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:35:27]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login