:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คู่มือการเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ (นางสาวอังคณา ธงชัย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:35:27]
คู่มือการปรับระดับลูกจ้างประจำ (อังคณา ธงชัย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:36:05]
คู่มือปฏิบัติงาน (นางชุติกาญจน์ นกเด่น) ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [26/มิ.ย./2562 15:17:49]
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ และ กคศ.16 (นายอริยภาพ ดิลกลาภ) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:36:25]
คู่มือการทำบัตรข้าราชการ (นางสาวขวัญฤทัย วิโย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:36:48]
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน (นางปนิตา เคหะฐาน) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:37:42]
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ::กลุ่มนโยบายและแผน [26/มิ.ย./2562 14:52:24]
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ::กลุ่มนโยบายและแผน [26/มิ.ย./2562 14:49:59]
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตร ::กลุ่มนโยบายและแผน [26/มิ.ย./2562 14:48:09]
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางสาวสายชล มนต์ช่วย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:38:55]
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (นางนวลอนงค์ จินดาภู) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:41:39]
หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง 38 ค.(2) (นางสาวสายชล มนต์ช่วย) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:42:23]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login