:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางนวลอนงค์ จินดาภู) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:42:47]
คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [26/มิ.ย./2562 13:12:44]
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน สพม.๒๕ ::กลุ่มกฎหมายและคดี [10/ก.ค./2562 14:15:33]
คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (นางนวลอนงค์ จินดาภู) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:44:02]
รายงานการใช้งานงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ::กลุ่มนโยบายและแผน [25/มิ.ย./2562 14:05:41]
รายงานผลการบริหารงบประมาณในระบบ e-budget ปีงบ 2562 ::กลุ่มนโยบายและแผน [25/มิ.ย./2562 14:03:54]
แผนการใช้งานจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ::กลุ่มนโยบายและแผน [25/มิ.ย./2562 14:01:36]
คู่มือปฏิบัติงาน-จริยาวรรณ ::กลุ่มนโยบายและแผน [25/มิ.ย./2562 11:46:19]
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ::กลุ่มนโยบายและแผน [25/มิ.ย./2562 11:42:28]
การศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/มิ.ย./2562 09:35:30]
ค่าเช่าบ้านประจำ เดือนมิถุนายน 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/มิ.ย./2562 09:34:20]
ค่ารักษาพยาบาลประจำเดือน มิถุนายน 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/มิ.ย./2562 08:44:08]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login