:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/พ.ค./2562 09:19:42]
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/พ.ค./2562 09:18:56]
ค่ารักษาพยาบาลประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/พ.ค./2562 09:17:52]
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [27/พ.ค./2562 13:20:50]
ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [24/พ.ค./2562 17:19:50]
เพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.25 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [23/พ.ค./2562 14:22:21]
ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [17/พ.ค./2562 11:20:07]
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการค่าย Phakham Robot Camp2019" ::ผู้ดูแลระบบ [16/พ.ค./2562 14:42:39]
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:48:47]
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:30:40]
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปี พ.ศ.2562 ::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:24:44]
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพม.25 ปี 2562 ::ผู้ดูแลระบบ [15/พ.ค./2562 18:14:27]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login