:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน เมษายน 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/เม.ย./2562 09:56:16]
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/เม.ย./2562 09:55:34]
ค่ารักษาพยาบาลประจำเดือน เมษายน 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/เม.ย./2562 09:48:36]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ขับรถ) ::โนนสะอาดวิทยาคาร [25/เม.ย./2562 09:43:47]
การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 108 ล จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [23/เม.ย./2562 15:41:57]
การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ก จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [23/เม.ย./2562 11:42:22]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [14/ม.ค./2562 17:41:05]
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [14/ม.ค./2562 10:59:06]
โรงเรียนนครขอนแก่นขอเชิญร่วมงานบุญเดือนยี่บุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ ::นครขอนแก่น [14/ม.ค./2562 09:24:03]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [14/ม.ค./2562 09:27:35]
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [11/ม.ค./2562 14:43:02]
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [11/ม.ค./2562 10:43:02]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login