:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::ผู้ดูแลระบบ [26/ก.ค./2562 13:39:59]
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/ก.ค./2562 09:32:12]
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/ก.ค./2562 09:31:18]
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/ก.ค./2562 09:29:17]
เร่งรัดผลการพิจารณากาารให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [22/ก.ค./2562 11:05:58]
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการใน สพม.๒๕ ::กลุ่มกฎหมายและคดี [10/ก.ค./2562 15:55:31]
มาตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ::กลุ่มกฎหมายและคดี [10/ก.ค./2562 15:11:54]
ขอบข่าย/ภารกิจ ::กลุ่มกฎหมายและคดี [10/ก.ค./2562 15:09:54]
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งใหเ้ดำรงตำแหน่งที่ว่างประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด สพม.25 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [09/ก.ค./2562 16:22:20]
รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [09/ก.ค./2562 15:03:12]
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ มิถุนายน 62 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [09/ก.ค./2562 12:58:51]
คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 21) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [09/ก.ค./2562 11:04:54]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867, 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login