:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้าสู้ราคาขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/ก.ย./2563 14:02:53]
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกภาษาไทย ::ชุมแพศึกษา [25/ก.ย./2563 14:01:32]
งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/ก.ย./2563 13:59:59]
ตรวจรับการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/ก.ย./2563 13:57:29]
ค่าเช่าบ้าน เดือน สิงหาคม 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/ก.ย./2563 13:56:46]
ค่าการศึกษาบุตร เดือน สิงหาคม 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/ก.ย./2563 13:56:09]
ค่ารักษาพยาบาล เดือน สิงหาคม 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/ก.ย./2563 13:55:28]
คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 และ ว 21/2560 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [20/ส.ค./2563 14:05:07]
ขอเชิญประชุม ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [17/ส.ค./2563 13:59:20]
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ กรกฎาคม 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13/ส.ค./2563 14:51:19]
ค่ายสืบสานวัฒนธรรมเทพศิรินทร์ ::เทพศิรินทร์ ขอนแก่น [13/ส.ค./2563 10:12:07]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ข จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนมัญจาศึกษา ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [07/ส.ค./2563 12:42:42]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login