:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แผนปฏิบัติการประจำ 2562 - แผนปฏิบัติการ ::กลุ่มนโยบายและแผน [04/ส.ค./2563 16:37:08]
แผนปฏิบัิตการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ::กลุ่มนโยบายและแผน [04/ส.ค./2563 16:32:16]
การให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นสายงานรการสอน ตามหลักเกณฑ์ 21/2560 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [31/ก.ค./2563 14:47:49]
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [29/ก.ค./2563 10:31:56]
การศึกษาบุตร ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [29/ก.ค./2563 10:30:22]
ค่าเช่าบ้านประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [29/ก.ค./2563 10:28:38]
แจ้งแนวปฏิบัติและการสำรวจข้อมูลสำหรับการขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรของชาวต่างชาติประเภทครู บุคลากรทางการศึกษา คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิต - 19 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [22/ก.ค./2563 16:38:23]
ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [16/ก.ค./2563 16:03:16]
การประชุมติดตามการดำเนินงาน การประเมินด้านความโปร่งใสในการดำเนินงาน (OIT) ของกลุ่มงานต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ::กลุ่มอำนวยการ [14/ก.ค./2563 16:57:11]
ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการการติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ::กลุ่มอำนวยการ [14/ก.ค./2563 12:21:25]
นโยบายการบริหารงานบุคคล ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [14/ก.ค./2563 10:01:06]
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ - คำสั่งแบ่งงานกลุ่มนโยบายและแผน ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 14:24:59]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login