:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ - คำสั่งแบ่งงานกลุ่มนโยบายและแผน ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 14:24:59]
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - คู่มือปฏิบัติงานของ กลุ่มนโยบายและแผน ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 14:23:22]
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ - คู่มือการปฏิบัติงานของ นางสาวประภาพร เมืองนาค ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 14:15:14]
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ - คู่มือการปฏิบัติงานของ นายมนตรี ศรีอุทธา ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 14:13:10]
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ - คู่มือการปฏิบัติงานของ นางจริยาวรรณ กรุงศรี ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 14:12:02]
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - คู่มือปฏิบัติงานของ นางไพทูรย์ นรสิงห์ ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 14:10:32]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 13:51:43]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 13:50:38]
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - รายงาน e-budget ระบบบัญชี (มนตรี) ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 13:37:42]
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - รายงาน e-budget งบลงทุน (จริยาวรรณ) ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 13:35:24]
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - รายงาน e-budget ค่าสาธารณูปโภค (จริยาวรรณ) ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 13:32:37]
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไพทูรย์) ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 13:28:29]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login