:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 13:24:06]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - รายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 62 ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 11:49:49]
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี - ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 62 ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 11:41:58]
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน -กำกับติดตามงานติดตาม63 ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 11:34:57]
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน -กำกับติดตามงานแผน63 ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 11:34:25]
แผนปฏิบัติการประจำ 2563 - แผนปฏิบัติการ ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 11:06:43]
แผนปฏิบัติการประจำ 2563 - ขั้นตอนการทำงาน ::กลุ่มนโยบายและแผน [10/ก.ค./2563 11:05:59]
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ::กลุ่มกฎหมายและคดี [09/ก.ค./2563 09:47:24]
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ มิถุนายน 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [08/ก.ค./2563 14:24:20]
การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ค.และอาคารเรียน แบบ 216 ก.(ครึ่งหลัง) รวมจำนวน 2 หลัง ของโรงเรียนชุมแพศึกษา ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [03/ก.ค./2563 10:17:11]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน ::ชุมแพศึกษา [02/ก.ค./2563 18:23:56]
การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [30/มิ.ย./2563 10:49:55]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login