:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ พฤษภาคม 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [05/มิ.ย./2563 14:24:41]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [02/มิ.ย./2563 16:15:50]
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [28/พ.ค./2563 09:45:33]
ประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสิน ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/พ.ค./2563 08:22:50]
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [26/พ.ค./2563 10:03:47]
ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [26/พ.ค./2563 10:02:31]
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [26/พ.ค./2563 09:00:57]
การทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556 ปรจำปี พ.ศ. 2559 ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [21/พ.ค./2563 16:44:32]
ประกาศ โรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปลูกสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ::กัลยาณวัตร [19/พ.ค./2563 11:43:28]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [14/พ.ค./2563 13:37:26]
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [14/พ.ค./2563 13:36:33]
ประชาสัมพันธ์บัญชีที่สำคัญ รายงานงบทดลอง ประจำ เมษายน 2563 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13/พ.ค./2563 13:15:05]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login