:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ข่าวประชาสัมพันธ์
 
คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (นางนวลอนงค์ จินดาภู) ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [26/มิ.ย./2562 15:44:02]
รายงานการใช้งานงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ::กลุ่มนโยบายและแผน [25/มิ.ย./2562 14:05:41]
รายงานผลการบริหารงบประมาณในระบบ e-budget ปีงบ 2562 ::กลุ่มนโยบายและแผน [25/มิ.ย./2562 14:03:54]
แผนการใช้งานจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ::กลุ่มนโยบายและแผน [25/มิ.ย./2562 14:01:36]
คู่มือปฏิบัติงาน-จริยาวรรณ ::กลุ่มนโยบายและแผน [25/มิ.ย./2562 11:46:19]
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ::กลุ่มนโยบายและแผน [25/มิ.ย./2562 11:42:28]
การศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/มิ.ย./2562 09:35:30]
ค่าเช่าบ้านประจำ เดือนมิถุนายน 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/มิ.ย./2562 09:34:20]
ค่ารักษาพยาบาลประจำเดือน มิถุนายน 2562 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/มิ.ย./2562 08:44:08]
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [24/มิ.ย./2562 14:03:08]
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [24/มิ.ย./2562 09:40:15]
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ครั้งที่ 7 ::ขอนแก่นวิทยายน [17/มิ.ย./2562 14:05:12]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหาร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867, 0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login