ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [16/ก.ย./2564 15:11:40]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [16/ก.ย./2564 15:09:29]

 รายงานงบทดลองและรายการบัญชีที่สำคัญ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [10/ก.ย./2564 13:55:15]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [10/ก.ย./2564 10:02:08]

 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ฉบับที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
::เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม [08/ก.ย./2564 18:50:39]

 ขอเชิญตรูแนะแนวเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูแนะแนวด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การแนะแนวยุควิถีชีวิตใหม่ ด้วยรูปแบบออนไลน์
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [08/ก.ย./2564 14:48:53]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 73