ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 [ฝางวิทยายน][จดหมายข่าวฉบับที่ 33]การตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
::ฝางวิทยายน [01/ธ.ค./2564 17:56:02]

 ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/พ.ย./2564 10:57:27]

 ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/พ.ย./2564 10:56:38]

 ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [25/พ.ย./2564 10:47:39]

 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [22/พ.ย./2564 14:12:57]

 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [22/พ.ย./2564 14:11:38]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 78