ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ไตรมาสที่ 2
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [28/เม.ย./2565 16:06:48]

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [26/ม.ค./2565 16:41:30]

 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระยะเวลา 6 เดือนแรก)
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13/ส.ค./2564 13:49:04]

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [22/ก.ค./2564 01:04:24]

 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1) ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [22/ก.ค./2564 01:04:57]

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [22/ก.ค./2564 01:05:10]
1 2 3 4 5