:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.ขก    สอบถาม
   ดาวน์โหลด
 
เครื่องมือคัดกรองการอ่านการเขียน ::ผู้ดูแลระบบ [23/ธ.ค./2563 11:22:43]
เอกสารการประชุมอบรมการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และการยืมเงิน ส่งใช้เงินยืม ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [20/ต.ค./2563 13:58:50]
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ::กลุ่มนโยบายและแผน [19/ต.ค./2563 11:54:31]
คู่มือปฏิบัติงาน นายประยงค์ พรมมา ::กลุ่มอำนวยการ [11/ต.ค./2563 19:36:47]
เครื่องมือคัดกรองการอ่านการเขียน ::ผู้ดูแลระบบ [24/ก.ย./2563 10:49:13]
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [15/ก.ค./2563 13:43:18]
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [15/ก.ค./2563 13:07:17]
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [15/ก.ค./2563 13:05:13]
แผนพัฒนา ปี 63 ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [15/ก.ค./2563 12:55:06]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [15/ก.ค./2563 11:20:04]
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ รอบ 6 เดือน ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [15/ก.ค./2563 11:09:27]
คู่มือการปฏิบัติงานงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ::กลุ่มอำนวยการ [15/ก.ค./2563 11:02:57]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.ขอนแก่น
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.ขอนแก่น
:: กลุ่มงานภายใน สพม.ขอนแก่น
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.ขอนแก่น
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail webmaster@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login