ดาวน์โหลด
 

 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
::ผู้ดูแลระบบ [05/ต.ค./2564 23:44:54]

 หนังสือ - ปูชนียบุคคล ครูผู้ทรงคุณค่า 2564
::ผู้ดูแลระบบ [15/ก.ย./2564 10:06:53]

 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564
::กลุ่มนโยบายและแผน [23/ส.ค./2564 14:45:45]

 O37 การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [14/ส.ค./2564 20:56:13]

 O43 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [14/ส.ค./2564 19:51:45]

 O 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [14/ส.ค./2564 16:54:09]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34