:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     เกี่ยวกับ สพม.25    กิจกรรม เว็บไซต์เดิม
   ดาวน์โหลด  
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่าน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (PISA) ::ผู้ดูแลระบบ [21/มี.ค./2562 13:59:37]
ว 20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ::กลุ่มบริหารงานบุคคล [20/พ.ย./2561 15:33:46]
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:44:43]
download คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:22:38]
download เกียรติบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:22:18]
เครื่องมือวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน PISA ม.1 - 3 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม 2561) ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:22:05]
ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สำหรับครู).rar (158M) ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:21:54]
เอกสารการอบรมโตรงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 3 จุดที่ 2 โรงแรมวีวิชขอนแก่น 26-27 พ.ค. 61 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:21:20]
Powerpoint การอบรมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ. 2561 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:21:09]
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ. 2561 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:20:58]
แบบประเมินผลการดำเนินงานแนะแนว ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:20:45]
แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียน ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:20:32]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบบุคลากร สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: ระบบสารสนเทส สพฐ.
:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4325-5368, 0-4325-5369 โทรสาร :0-4325-5367 Administrator Login