:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ดาวน์โหลด
 
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน สพท. ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [13/ก.ค./2563 21:05:24]
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เขต 12 ::กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [21/ก.พ./2563 10:30:46]
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ::กลุ่มนโยบายและแผน [06/ธ.ค./2562 10:14:00]
เครื่องมือฯ การอ่านการเขียน ป.1-6 (พฤศจิกายน 2562) ::ผู้ดูแลระบบ [11/พ.ย./2562 11:22:05]
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 25 ฉบับปรับปรุง 2562 ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [18/ต.ค./2562 10:44:10]
เกียติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียน (กรีฑา) ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [15/ต.ค./2562 11:41:36]
เกียติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียน (เปตอง) ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [15/ต.ค./2562 11:39:58]
เกียติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียน (เซปักตะกร้อ) ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [15/ต.ค./2562 11:38:24]
เกียติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียน (วอลเล่ย์บอล) ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [15/ต.ค./2562 11:36:42]
เกียติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียน (ฟุตบอล) ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [15/ต.ค./2562 11:34:07]
เกียติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียน (บาสเกตบอล) ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [15/ต.ค./2562 11:32:43]
เกียติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจำปี2562 ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [15/ต.ค./2562 11:27:26]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login