:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ดาวน์โหลด
 
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยนางสาวรตนวรรณ จินดาภู ::กลุ่มอำนวยการ [28/มิ.ย./2562 13:36:54]
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ::หน่วยตรวจสอบภายใน [28/มิ.ย./2562 11:34:34]
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุุจริตของหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.25 ::หน่วยตรวจสอบภายใน [28/มิ.ย./2562 11:32:39]
O14 คู่มือการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.25 ::หน่วยตรวจสอบภายใน [28/มิ.ย./2562 11:27:41]
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ::หน่วยตรวจสอบภายใน [28/มิ.ย./2562 11:19:10]
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนางสาวพิศมัย โคสาดี ::กลุ่มอำนวยการ [28/มิ.ย./2562 13:35:57]
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธฺุ์ ::กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [27/มิ.ย./2562 09:54:28]
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทำหนังสือรับรอง โดยนางสาวสหัทยา ปัจจุฐาเน ::กลุ่มอำนวยการ [28/มิ.ย./2562 13:33:59]
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดการประชุม โดยนางสาวปนัดดา ศรีหาวงศ์ ::กลุ่มอำนวยการ [28/มิ.ย./2562 13:32:56]
คู่มือปฏิบัติ นางอรุณศรี เมืองครุธ ::กลุ่มอำนวยการ [26/มิ.ย./2562 15:33:19]
คู่มือ การปฏิบัติงาน พิมนภัทร์ อุดม ::กลุ่มอำนวยการ [26/มิ.ย./2562 14:06:53]
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวชไมพร ศิริวรรณ ::กลุ่มอำนวยการ [26/มิ.ย./2562 15:36:27]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login