:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ดาวน์โหลด
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.25 ::กลุ่มนโยบายและแผน [25/มิ.ย./2562 11:14:23]
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT ::กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [14/มิ.ย./2562 15:14:53]
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ::กลุ่มนโยบายและแผน [12/มิ.ย./2562 15:12:05]
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ::กลุ่มนโยบายและแผน [12/มิ.ย./2562 15:05:02]
แบบฟอร์มไปต่างประเทศ ::กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [11/มิ.ย./2562 16:53:11]
เอกสารประกอบการไปต่างประเทศ ::กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [11/มิ.ย./2562 16:52:44]
ฟอร์มขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ ::กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [11/มิ.ย./2562 16:51:58]
กรอบการคัดเลือกผลงานทางวิชาการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices ) ::กลุ่มนโยบายและแผน [22/พ.ค./2562 03:41:56]
รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ (Best Practice) ::กลุ่มนโยบายและแผน [17/พ.ค./2562 15:19:13]
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ::ผู้ดูแลระบบ [25/เม.ย./2562 09:48:52]
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ::ผู้ดูแลระบบ [23/เม.ย./2562 14:42:28]
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:44:43]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login