:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ดาวน์โหลด
 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:44:43]
download หนังสือปูชนียบุคคล ครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปี ๒๕๖๑ ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:22:49]
download คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:22:38]
download เกียรติบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:22:18]
เครื่องมือวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน PISA ม.1 - 3 ครั้งที่ 2 (สิงหาคม 2561) ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:22:05]
ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สำหรับครู).rar (158M) ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:21:54]
เอกสารการอบรมโตรงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 3 จุดที่ 2 โรงแรมวีวิชขอนแก่น 26-27 พ.ค. 61 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:21:20]
Powerpoint การอบรมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ. 2561 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:21:09]
เอกสารการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ. 2561 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:20:58]
แบบประเมินผลการดำเนินงานแนะแนว ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:20:45]
แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียน ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:20:32]
PPTบรรยายการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:20:12]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login