:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

   หน้าหลัก     ข่าวประชาสัมพันธ์     ดาวน์โหลด     ผลงานวิชาการ     ข่าวการศึกษา     กิจกรรม     เกี่ยวกับ สพม.25    ติดต่อสอบถาม
   ดาวน์โหลด
 
เครื่องมือวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:19:50]
เครื่องมือวัดและประเมินผล “ความสามารถในการอ่านและการเขียน ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:19:38]
เกษียณเกษมสุข-ประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุราชการ 2560 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:16:30]
สื่อและวิธีการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ (สำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาท้องถิ่น) ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:15:53]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:15:31]
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:15:18]
เครื่องมือคัดกรองเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:14:51]
กรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 (Test Blueprint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:14:39]
กรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 (Test Blueprint) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:14:27]
กรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 (Test Blueprint) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:14:14]
กรอบโครงสร้างข้อสอบในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 (Test Blueprint) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:14:02]
หนังสือ อาเซียน ๒๐๒๕ : มุ่งหน้าไปด้วยกัน – ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน “มิติการศึกษา” ::ผู้ดูแลระบบ [06/พ.ย./2561 14:13:46]
 รวมทั้งหมด แถว : หน้า : << ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ] ถัดไป>>

:: คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต สังกัด สพม.25
:: ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.25
:: โครงสร้างบริหารและบุคลากรภายใน สพม.25
:: กลุ่มงานภายใน สพม.25
:: เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด :: วิทยาการคำนวณ       :: DLIT SEC.25
:: PLC-KK sec25        :: นิเทศออนไลน์
:: คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานภายใน
:: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

:: ระบบสารสนเทศ สพม.25
 
::รางวัล/ผลงานประเมินด้านต่างๆ
 
:: ระบบสารสนเทศ สพฐ.  

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 473 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ :0-4300-9867 โทรสาร :0-4325-5367 E-mail admin@kksec.go.th
Google Maps   Administrator Login