ดาวน์โหลด
 

 ระเบียบวิทยฐานะ 2564
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [28/ก.ค./2564 06:03:39]

 ระเบียบงานเงินเดือน
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [28/ก.ค./2564 06:04:22]

 ระเบียบทะเบียนประวัติ
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [28/ก.ค./2564 06:05:04]

 นโยบายการบริหารงานบุคคล สพม.ขอนแก่น
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [28/ก.ค./2564 06:10:58]

 รายงานประจำปี 2563 การบริหารงานบุคคล สพม.ขอนแก่น
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [28/ก.ค./2564 06:39:00]

 คู่มือปฎิบัติงานทะเบียนประวัติ, งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (เดือนเพ็ญ ลุนลา)
::กลุ่มบริหารงานบุคคล [28/ก.ค./2564 06:24:46]
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 34